1. andakt

  andakt, en typ av enklare gudstjänst i kyrkan eller hemmet, t.ex. morgonandakt, musikandakt, husandakt; jämför spiritualitet.
 2. andakt

  an`dakt subst. ~en ~er ORDLED: an--dakt-en
  Svensk ordbok
 3. Wilhelm Leibl

  Leibl, Wilhelm, 1844–1900, tysk konstnär.
 4. angelus

  angelus , angelusringning, klockringning morgon, middag och kväll, innebärande en uppmaning att förrätta en andakt som består av några verser om Guds människoblivande, åtföljda av Ave Maria och en avslutande bön.
 5. radiokyrkan

  radiokyrkan, i speciell mening utsändning av församlingsgudstjänster och andakter i radion (sedan början av 1920-talet); även namn på radions kristna programverksamhet i allmänhet, jämför religionsradion.
 6. utfärdsbön

  utfärdsbön, ordning i Svenska kyrkans handbok 1986 för andakt med läsning av psaltarpsalm och bön när den döde bärs ut från hemmet, vid bisättning och i övrigt vid andakt i sorgehuset före begravningsgudstjänsten.
 7. husandakt

  husandakt, gemensam morgon- och aftonbön för medlemmarna i samma hushåll.
 8. morgonsamling

  morgonsamling, tidigare morgonbön, benämning som infördes 1958 för att markera att man breddade innehållet i skolans s.k. morgonböner från att ha varit en kristen andakt till att även innefatta inslag från kultur och samhällsliv.
 9. devotion

  devotion, ett religiöst begrepp som i den kristna traditionen främst står för andakt, dvs. att vara inriktad mot Gud i bön eller stillhet.
 10. korum

  korum, kort andaktsstund i militära sammanhang.