1. andaktslitteratur

  andaktslitteratur, skrifter som tjänar det personliga andliga livet och som används vid enskild andakt eller husandakt: bönböcker (innehållande böner och andra texter, ordnade exempelvis efter kyrkoåret), betraktelseböcker, predikosamlingar och postillor.
 2. andakt

  andakt, en typ av enklare gudstjänst i kyrkan eller hemmet, t.ex. morgonandakt, musikandakt, husandakt; jämför spiritualitet.
 3. andaktsbok

  an`daktsbok subst. ~en andaktsböcker ORDLED: an-dakts--bok-en
  Svensk ordbok
 4. andaktsfull

  an`daktsfull adj. ~t ORDLED: an-dakts--full
  Svensk ordbok
 5. avlatsbrev

  avlatsbrev, indulgensbrev, dokument som innehåller en försäkran om avlat.

 6. andakt

  an`dakt subst. ~en ~er ORDLED: an--dakt-en
  Svensk ordbok
 7. utfärdsbön

  utfärdsbön, ordning i Svenska kyrkans handbok 1986 för andakt med läsning av psaltarpsalm och bön när den döde bärs ut från hemmet, vid bisättning och i övrigt vid andakt i sorgehuset före begravningsgudstjänsten.
 8. husandakt

  husandakt, gemensam morgon- och aftonbön för medlemmarna i samma hushåll.
 9. korum

  korum, kort andaktsstund i militära sammanhang.
 10. uppbyggelselitteratur

  uppbyggelselitteratur, religiös litteratur, oftast på prosa, för privat bruk.