1. andaktslitteratur

  andaktslitteratur, skrifter som tjänar det personliga andliga livet och som används vid enskild andakt eller husandakt: bönböcker (innehållande böner och andra texter, ordnade exempelvis efter kyrkoåret), betraktelseböcker, predikosamlingar och postillor.
 2. andaktsbok

  an`daktsbok subst. ~en andaktsböcker ORDLED: an-dakts--bok-en
  Svensk ordbok
 3. andaktsfull

  an`daktsfull adj. ~t ORDLED: an-dakts--full
  Svensk ordbok
 4. andakt

  andakt, en typ av enklare gudstjänst i kyrkan eller hemmet, t.ex. morgonandakt, musikandakt, husandakt; jämför spiritualitet.
 5. andakt

  an`dakt subst. ~en ~er ORDLED: an--dakt-en
  Svensk ordbok
 6. Wilhelm Leibl

  Leibl, Wilhelm, 1844–1900, tysk konstnär.
 7. angelus

  angelus , angelusringning, klockringning morgon, middag och kväll, innebärande en uppmaning att förrätta en andakt som består av några verser om Guds människoblivande, åtföljda av Ave Maria och en avslutande bön.
 8. radiokyrkan

  radiokyrkan, i speciell mening utsändning av församlingsgudstjänster och andakter i radion (sedan början av 1920-talet); även namn på radions kristna programverksamhet i allmänhet, jämför religionsradion.
 9. utfärdsbön

  utfärdsbön, ordning i Svenska kyrkans handbok 1986 för andakt med läsning av psaltarpsalm och bön när den döde bärs ut från hemmet, vid bisättning och i övrigt vid andakt i sorgehuset före begravningsgudstjänsten.
 10. husandakt

  husandakt, gemensam morgon- och aftonbön för medlemmarna i samma hushåll.