1. andante

  andante, musikalisk tempobeteckning: lugnt medeltempo, varken snabbt eller långsamt; ofta beteckning på andra satsen i en wienklassisk symfoni eller sonat.

 2. andantino

  andantino, musikalisk tempobeteckning: vanligen ett något snabbare tempo än andante, omkring 1800 dock tvärtom långsammare; ordet används även om ett kort stycke i andantetempo.

 3. andning

  andning, respiration, term som vanligen avser yttre andning, dvs. transport av syrgas in i och koldioxid ut ur ett djur via ett andningsorgan eller genom huden.

 4. andante

  2andan`te subst. ~t ~n ORDLED: andant-et
  Svensk ordbok
 5. andanom

  an`danom subst., ingen böjning ORDLED: and-an-om
  Svensk ordbok
 6. andante

  1andan`te adv.
  Svensk ordbok
 7. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 8. humanism

  humanism, som historisk företeelse – vanligen i bestämd form, humanismen – ett bildningsprogram där människans förädling antas bäst bli förverkligad genom studiet och efterliknandet av den grekisk-romerska antiken.
 9. dekalogen

  dekalogen, de tio budorden eller tio Guds bud, en samling av tio korta religiösa och etiska regler som Israels Gud, Jahve, enligt den bibliska traditionen gav Mose på Sinai; de hade skrivits på två stentavlor för att ligga till grund för förbundet mellan Jahve och Israel.
 10. datortomografi

  datortomografi, DT, benämning på medicinska undersökningsmetoder som innebär datorstödd framställning av skiktbilder (se tomografi).