1. andante

  andante, musikalisk tempobeteckning: lugnt medeltempo, varken snabbt eller långsamt; ofta beteckning på andra satsen i en wienklassisk symfoni eller sonat.
 2. andantino

  andantino, musikalisk tempobeteckning: vanligen ett något snabbare tempo än andante, omkring 1800 dock tvärtom långsammare; ordet används även om ett kort stycke i andantetempo.
 3. andante

  2andan`te subst. ~t ~n ORDLED: andant-et
  Svensk ordbok
 4. andanom

  an`danom subst., ingen böjning ORDLED: and-an-om
  Svensk ordbok
 5. andante

  1andan`te adv.
  Svensk ordbok
 6. dykning

  dykning, yrkesverksamhet eller sportutövning under vatten (jämför sportdykning).
 7. lunga

  lunga, pulmo, pluralis pulmones, från kroppsytan inbuktande andningsorgan i vilka andningsmedium (vanligen luft) transporteras tidalt, dvs. först in, sedan ut i motsatt riktning.
 8. naturforskarmöte

  naturforskarmöte, allmänt forskarmöte om naturvetenskap och medicin.
 9. hjärta

  hjärta är ett slags muskel som fungerar som pump för blodet i kroppen.

 10. näverkrona

  näverkrona, skamsymbol för brottslingar, särskilt upprorsmän, ibland placerad på det avhuggna huvudet.