1. naturforskarmöte

  naturforskarmöte, allmänt forskarmöte om naturvetenskap och medicin.
 2. dykning

  dykning, yrkesverksamhet eller sportutövning under vatten (jämför sportdykning).
 3. lunga

  lunga, pulmo, pluralis pulmones, från kroppsytan inbuktande andningsorgan i vilka andningsmedium (vanligen luft) transporteras tidalt, dvs. först in, sedan ut i motsatt riktning.
 4. näverkrona

  näverkrona, skamsymbol för brottslingar, särskilt upprorsmän, ibland placerad på det avhuggna huvudet.
 5. hjärta

  hjärta är ett slags muskel som fungerar som pump för blodet i kroppen.

 6. nytyska skolan

  nytyska skolan, tyska neudeutsche Schule, riktning inom romantikens musik (årtiondena efter 1850), med Liszt och Wagner som främsta exponenter, vilken i kontrast till den konservativa, akademiska andan hos t.ex. Brahms hävdade nya, gränsöverskridande form- och stilideal som programmusik och musikdrama.
 7. Nordic Peace

  Nordic Peace, militär årlig samnordisk övning i andan av ”partnership for peace”, vilket innebär kontaktskapande verksamhet och koncentration till internationell krishantering.
 8. andning

  andning, respiration, term som vanligen avser yttre andning, dvs. transport av syrgas in i och koldioxid ut ur ett djur via ett andningsorgan eller genom huden.

 9. drunkning

  drunkning, process som resulterar i livshotande syrebrist efter inandning av vätska.

 10. Gaetano Filangieri

  Filangieri, Gaetano, 1752–88, italiensk rättsfilosof och jurist.