1. andantino

    andantino, musikalisk tempobeteckning: vanligen ett något snabbare tempo än andante, omkring 1800 dock tvärtom långsammare; ordet används även om ett kort stycke i andantetempo.

  2. tempo

    tempo, hastigheten i ett musikstycke, dvs. hur snabbt pulsslagen följer på varandra.