1. strålning

  strålning, överföring av energi utan medverkan av något medium.
 2. hemoglobin

  hemoglobin är ett protein som finns i blod.
 3. thinner

  thinner är ett lösningsmedel.
 4. antrakos

  antrakos, en typ av pneumokonios (dammlunga) hos personer som andats in stora mängder koldamm, t.ex. i kolgruvor.
 5. tuberkulos

  tuberkulos, tbc, infektionssjukdom som orsakas av vissa arter av mykobakterier, för människans del främst Mycobacterium tuberculosis, mer sällan Mycobacterium bovis eller Mycobacterium africanum.

 6. drunkning

  drunkning, process som resulterar i livshotande syrebrist efter inandning av vätska.

 7. barn

  barn, en människa under skedet mellan födelsen och vuxen ålder.
 8. slem

  slem, mucus , mukus, djurens smörj- och glidmedel – inom kroppen eller på dess utsida – vilket tillika utgör skydd, t.ex. på fiskarnas hud, eller transporterar främmande partiklar, som i andningsvägarna.
 9. järnlunga

  jä`rnlunga subst. ~n järnlungor ORDLED: järn--lung-an
  Svensk ordbok
 10. andas

  an`das verb andades andats ORDLED: and-as SUBST.: andande (till 2 och 3), andning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok