1. heliga Anden

  heliga Anden, den heliga Anden, Guds ande, se ande.
 2. Eva Andén

  Andén, Eva, 1886–1970, advokat, den första kvinnliga ledamoten av Sveriges Advokatsamfund (1918).
 3. Johannes Bratt Andenæs

  Andenæs, Johannes Bratt, 1912–2003, norsk rättsvetenskapsman, professor vid universitetet i Oslo 1945–82, rektor 1970–72, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi 1977–81.
 4. Fria andens bröder och systrar

  Fria andens bröder och systrar, Bröder och systrar av den fria anden , religiös rörelse i Rhenlandet, Nederländerna och Frankrike under senmedeltiden.
 5. Anderna

  Anderna, spanska Cordillera de los Andes, system av bergskedjor utmed Sydamerikas västsida; längd 7 500 km (jordens längsta bergskedja), maximal bredd 650 km.
 6. ande

  ande, gudomlig, okroppslig makt.
 7. andlig

  andlig, motsats till ”köttslig” eller ”själisk”; i kristen tradition om sådant som kommer från Guds Ande, t.ex. andliga gåvor ( nådegåvor), andlig hänryckning ( tungomålstalande), andlig ingivelse ( inspiration).
 8. andor

  andor, en typ av skida, se andur.
 9. and

  and, se änder; jämför andfåglar.
 10. andlig

  andlig, motsats till kroppslig: om sådant som tillhör människans inre liv, t.ex. andliga övningar och andligt liv ( spiritualitet).