1. Anderna

  Anderna, spanska Cordillera de los Andes, system av bergskedjor utmed Sydamerikas västsida; längd 7 500 km (jordens längsta bergskedja), maximal bredd 650 km.
 2. Fria andens bröder och systrar

  Fria andens bröder och systrar, Bröder och systrar av den fria anden , religiös rörelse i Rhenlandet, Nederländerna och Frankrike under senmedeltiden.
 3. and

  and, se änder; jämför andfåglar.
 4. romantik

  romantik, kulturströmning som genomsyrade västerländskt tänkande och skapande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
 5. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 6. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 7. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 8. modernism

  modernism, sammanfattande benämning på en strömning i västerländsk kultur som ifrågasätter accepterade traditioner och vill ersätta dem med en rationell och kritisk hållning till världen med ständig öppenhet för förändringar, andliga och materiella.
 9. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 10. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.