1. andesit

  andesit, mellan- till mörkgrå, finkornig och ibland porfyriskt utbildad vulkanisk bergart.
 2. andesin

  andesin, vanligen färglöst fältspatmineral, tillhörande plagioklaserna.
 3. andesitlinjen

  andesitlinjen, gränsen mellan den basaltiska vulkanismen på Stilla havets botten och den andesitiska vulkanismen på omgivande kontinenter och öbågar.
 4. andeskådare

  an`deskådare subst. ~n äv. andeskådarn, plur. ~, best. plur. andeskådarna ORDLED: ande--skåd-ar-en
  Svensk ordbok
 5. Anderna

  Anderna, spanska Cordillera de los Andes, system av bergskedjor utmed Sydamerikas västsida; längd 7 500 km (jordens längsta bergskedja), maximal bredd 650 km.
 6. andlig

  andlig, motsats till ”köttslig” eller ”själisk”; i kristen tradition om sådant som kommer från Guds Ande, t.ex. andliga gåvor ( nådegåvor), andlig hänryckning ( tungomålstalande), andlig ingivelse ( inspiration).
 7. andor

  andor, en typ av skida, se andur.
 8. and

  and, se änder; jämför andfåglar.
 9. andlig

  andlig, motsats till kroppslig: om sådant som tillhör människans inre liv, t.ex. andliga övningar och andligt liv ( spiritualitet).
 10. andlig

  andlig, motsats till världslig; t.ex. andliga riddarordnar (ordnar som under korstågstiden förenade riddarideal med celibatslöfte, t.ex. Johannitorden, Svärdsriddarorden, Tempelherreorden, Tyska orden), andliga ståndet (prästeståndet), andlig domsrätt, andliga sånger (sång med kristet innehåll), andligt frälse (den befrielse från bl.a. skatt och krigstjänst som kyrkan åtnjöt i Sverige under medeltiden), andlig släktskap (bandet mellan dopbarn och fadder som i medeltiden uteslöt äktenskap mellan dessa), andlig vård (den lagstadgade själavården i försvaret och i fängelser).