1. andhämtning

  an`dhämtning subst. ~en ORDLED: and--hämt-ning-en
  Svensk ordbok
 2. Reidar Ekner

  Ekner, Reidar, 1929–2014, författare, litteraturforskare och översättare, docent vid Stockholms universitet 1962, kulturmedarbetare i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1958–73 och i Upsala Nya Tidning från 1980.
 3. Stig Claesson

  Claesson, Stig, signaturen Slas, 1928–2008, författare och konstnär.
 4. Tomas Mikael Bäck

  Bäck, Tomas Mikael, född 1946, finlandssvensk författare. 

 5. Thomas Bernhard

  Bernhard, Thomas, född 9 februari 1931, död 12 februari 1989, österrikisk författare.
 6. stötvis

  2stö`tvis adj. ~t ORDLED: stöt-vis
  Svensk ordbok
 7. uppvärmning

  upp`värmning subst. ~en ORDLED: upp--värm-ning-en
  Svensk ordbok
 8. oregelbunden

  o`regelbunden adj. oregelbundet oregelbundna ORDLED: o--regel-bund-en
  Svensk ordbok
 9. återhålla

  å`terhålla verb återhöll återhållit återhållen återhållna, pres. återhåller ORDLED: åter--håll-er SUBST.: återhållande
  Svensk ordbok
 10. häftig

  häf`tig adj. ~t ORDLED: häft-ig
  Svensk ordbok