1. Bolivia

  Bolivia, stat i Sydamerika.

 2. Peru

  Peru, stat i västra Sydamerika.

 3. Chile

  Chile, stat i Sydamerika.

 4. Colombia

  Colombia, stat i nordvästra Sydamerika.

 5. Argentina

  Argentina, stat i Sydamerika.

 6. inka

  inka, quechua-talande urfolk och förcolumbisk statsbildning i västra Sydamerika; ordet har även använts för dess härskare.

 7. andinsk

  andinsk, som avser bergskedjesystemet Anderna.
 8. Ecuador

  Ecuador, stat i nordvästra Sydamerika, vid ekvatorn.

 9. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 10. quechua

  quechua, keshwa, qheshwa, quichua, kichwa, språk eller grupp av närbesläktade språk, tillhörande den andinska språkfamiljen.