1. andmat

  andmat, Lemna minor, art i familjen kallaväxter.
 2. andmat

  andmat, Lemna, Spirodela, släkten kallaväxter som förekommer i sött vatten över hela jorden och omfattar drygt 20 arter.
 3. andmat

  an`dmat subst. ~en ORDLED: and--mat-en
  Svensk ordbok
 4. stor andmat

  stor andmat, Spirodela polyrhiza, art i familjen kallaväxter.
 5. andmatsväxter

  andmatsväxter, Lemnaceae, enligt tidigare systematik växtfamilj med mycket små, i vatten flytande arter utan urskiljbar stam; numera inkluderad i familjen kallaväxter.
 6. Lemna

  Lemna, det vetenskapliga namnet på ett av de växtsläkten som kallas andmat.
 7. Spirodela

  Spirodela, det vetenskapliga namnet på ett av de växtsläkten som kallas andmat.
 8. frond

  frond, bladlik växtdel, men inte nödvändigtvis blad i egentlig bemärkelse.
 9. flytblad

  flytblad, de mellanblad (gröna blad) hos växter som har bladskivan flytande på vattenytan.
 10. pleuston

  pleuston, gemensamt namn på de organismer, såväl alger och växter som djur, som är bundna till vattnets ytskikt på grund av sin flytkraft och som således lever delvis i luften, delvis i vattnet.