1. antrakosilikos

  antrakosilikos, lungsjukdom orsakad av inandat kiselhaltigt koldamm; mycket ovanlig i Sverige.
 2. metylacetat

  metylacetat, CH 3COOCH 3, ett flyktigt organiskt lösningsmedel, som lätt bildar explosiva blandningar med luft.
 3. infektiös laryngotrakeit

  infektiös laryngotrakeit, smittsam luftvägsinfektion hos fåglar.
 4. panikångest

  panikångest, intensivt obehagliga ångestkänslor som vanligen kommer i attacker med bl.a. hjärtklappning, andningssvårigheter, overklighetskänslor och rädsla att dö eller förlora förståndet.
 5. bornholmssjuka

  bornholmssjuka, epidemisk pleurodyni, myalgia epidemica, infektionssjukdom hos människa orsakad av humant coxsackievirus B, ett virus i gruppen enterovirus.
 6. fostervattenembolism

  fostervattenembolism, en mycket sällsynt komplikation vid förlossning som innebär att fostervatten pressas in i moderns blodkärl.
 7. rekurrensförlamning

  rekurrensförlamning, stämbandsförlamning till följd av skada på rekurrensnerven.
 8. saxitoxin

  saxitoxin, en alkaloid som orsakar paralytisk skaldjursförgiftning hos människa.
 9. spasmofili

  spasmofili, krampattack som beror på låg blodkalknivå vid rakitis.
 10. stämbandsförlamning

  stämbandsförlamning, recurrensförlamning, en- eller dubbelsidig förlamning av stämbanden.