1. andningsvägar

  an`dningsvägar subst., plur. ORDLED: and-nings--väg-ar
  Svensk ordbok
 2. vävnad

  vävnad, inom biologi förband av celler med ett nära funktionellt sammanhang i en flercellig organism.
 3. luktsinne

  luktsinne, kemiskt sinne som verkar framför allt på avstånd; det andra kemiska sinnet, smaksinnet, används på korta avstånd.

 4. mastceller

  mastceller, mastocyter, en celltyp som förekommer i lucker bindväv, framför allt kring kärl och under ytepitelet i hud, andningsvägar och mag–tarmkanal.
 5. struphuvud

  struphuvud, larynx, del av andnings- och talorganen vilken förbinder svalget med luftstrupen.
 6. luftvägar

  luftvägar, andningsvägar, inom medicinen term för de delar av kroppen som svarar för att andningsluften transporteras till och från lungorna samt renas, uppvärms och fuktas.

 7. heroin

  heroin är en drog som man mycket snabbt blir beroende av.

 8. näsa

  näsa, nasus, utskjutande nos hos människa och många andra primater, bestående av ytternäsan (nasus externus) och näshålan (cavitas nasi).

 9. tårgas

  tårgas, typ av kemiska stridsmedel som baseras på ämnen, vilka redan i låga koncentrationer (mindre än mg/m 3) retar ögon och andningsvägar kraftigt men först i höga koncentrationer (större än g/m 3) kan ge upphov till bestående skador.
 10. koltetraklorid

  koltetraklorid, tetraklormetan, CCl 4, tung, färglös vätska med kokpunkten 77 °C.