1. andra

  3andra se annan
  Svensk ordbok
 2. andra

  2an`dra äv. an`draga verb androg andragit andragen andragna, pres. andrar äv. andrager ORDLED: an--drag-it SUBST.: andragande
  Svensk ordbok
 3. andra

  1andra [an`- el. an´-] räkn., maskulinum andre
  Svensk ordbok
 4. andra världskriget

  andra världskriget började 1939 och slutade 1945.

 5. andra huvudsatsen

  andra huvudsatsen, termodynamikens andra huvudsatsen sats som kan formuleras på olika sätt och är av grundläggande betydelse för hela termodynamiken.

 6. andra kammaren

  andra kammaren var den direktvalda delen av riksdagen när Sverige hade ett tvåkammarsystem 1867–1970.
 7. andra republiken

  andra republiken kallas perioden 1848–1852 i fransk historia.
 8. Andra livgardet

  Andra livgardet, från 1818 namn på det till Stockholm förlagda infanteriregemente som 1894 fick namnet Göta livgarde.
 9. andra andningen

  andra andningen, det jämviktsläge som upplevs vid konditionskrävande arbete, t.ex. löpning, då syreförbrukningen är lika stor som syreintaget, vilket för vuxna inträffar efter 2–4 min och hos barn efter ca 1 min.
 10. Andra internationalen

  Andra internationalen, internationell socialistisk organisation, grundad 1889 i Paris.