1. András Schiff

  Schiff, András, född 1953, ungersk-brittisk pianist och dirigent.

 2. András Alföldi

  Alföldi, András, 1895–1981, ungersk historiker med inriktning på romersk kejsartid men även romersk förhistoria.
 3. András Balczó

  Balczó, András, född 1938, ungersk modern femkampare, den genom tiderna främste i sin sport.
 4. András Mihály

  Mihály, András, 1917–93, ungersk dirigent och tonsättare, chef för operan i Budapest 1978–87.
 5. András Sütő

  Sütő, András, 1927–2006, ungersk författare.
 6. andraslagsförmåga

  andraslagsförmåga, kärnvapenstrategiskt begrepp som innebär att en nation har tillräckligt många och tillräckligt väl skyddade kärnvapen för att kunna tillfoga motståndaren oacceptabla skador sedan denne i ett första anfall slagit ut ett stort antal vapeninstallationer.
 7. andraspråk

  andraspråk, språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö där språket används i naturlig kommunikation.
 8. andraspråk

  an`draspråk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: andra--språk-et
  Svensk ordbok
 9. andrasortering

  an`drasortering subst. ~en ORDLED: andra--sort-er-ing-en
  Svensk ordbok
 10. andre

  andre se annan
  Svensk ordbok