1. Anderna

  Anderna, spanska Cordillera de los Andes, system av bergskedjor utmed Sydamerikas västsida; längd 7 500 km (jordens längsta bergskedja), maximal bredd 650 km.
 2. andlighet

  andlighet, begrepp som har blivit vanligt sedan 1990-talet och som närmast återger det engelska ordet spirituality (se spiritualitet).
 3. romantik

  romantik, kulturströmning som genomsyrade västerländskt tänkande och skapande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
 4. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 5. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 6. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 7. ande

  ande, gudomlig, okroppslig makt.
 8. modernism

  modernism, sammanfattande benämning på en strömning i västerländsk kultur som ifrågasätter accepterade traditioner och vill ersätta dem med en rationell och kritisk hållning till världen med ständig öppenhet för förändringar, andliga och materiella.
 9. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 10. Australien

  Australien, stat i Oceanien.