1. andsträck

  andsträck, änder som flyger mellan betes- och viloplatser, främst på kvällar, i mindre grad på morgnar och sparsamt under dagtid.
 2. Anderna

  Anderna, spanska Cordillera de los Andes, system av bergskedjor utmed Sydamerikas västsida; längd 7 500 km (jordens längsta bergskedja), maximal bredd 650 km.
 3. and

  and, se änder; jämför andfåglar.
 4. andlig

  andlig, motsats till kroppslig: om sådant som tillhör människans inre liv, t.ex. andliga övningar och andligt liv ( spiritualitet).
 5. andlighet

  andlighet, begrepp som har blivit vanligt sedan 1990-talet och som närmast återger det engelska ordet spirituality (se spiritualitet).
 6. andsträck

  an`dsträck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: and--sträck-et
  Svensk ordbok
 7. romantik

  romantik, kulturströmning som genomsyrade västerländskt tänkande och skapande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
 8. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 9. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 10. ande

  ande, gudomlig, okroppslig makt.