1. andsträck

  andsträck, änder som flyger mellan betes- och viloplatser, främst på kvällar, i mindre grad på morgnar och sparsamt under dagtid.
 2. andsträck

  an`dsträck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: and--sträck-et
  Svensk ordbok
 3. Leif Ove Andsnes

  Andsnes, Leif Ove, född 1970, norsk pianist.
 4. Anderna

  Anderna, spanska Cordillera de los Andes, system av bergskedjor utmed Sydamerikas västsida; längd 7 500 km (jordens längsta bergskedja), maximal bredd 650 km.
 5. andlig

  andlig, motsats till ”köttslig” eller ”själisk”; i kristen tradition om sådant som kommer från Guds Ande, t.ex. andliga gåvor ( nådegåvor), andlig hänryckning ( tungomålstalande), andlig ingivelse ( inspiration).
 6. andor

  andor, en typ av skida, se andur.
 7. and

  and, se änder; jämför andfåglar.
 8. andlig

  andlig, motsats till kroppslig: om sådant som tillhör människans inre liv, t.ex. andliga övningar och andligt liv ( spiritualitet).
 9. andlig

  andlig, motsats till världslig; t.ex. andliga riddarordnar (ordnar som under korstågstiden förenade riddarideal med celibatslöfte, t.ex. Johannitorden, Svärdsriddarorden, Tempelherreorden, Tyska orden), andliga ståndet (prästeståndet), andlig domsrätt, andliga sånger (sång med kristet innehåll), andligt frälse (den befrielse från bl.a. skatt och krigstjänst som kyrkan åtnjöt i Sverige under medeltiden), andlig släktskap (bandet mellan dopbarn och fadder som i medeltiden uteslöt äktenskap mellan dessa), andlig vård (den lagstadgade själavården i försvaret och i fängelser).
 10. AND

  AND, nationalitetsbeteckning för motorfordon från Andorra.