1. anemi

  anemi, tillstånd då blodet har onormalt litet antal röda blodkroppar (erytrocyter) och därmed också låg halt av det syrebindande proteinet hemoglobin (Hb).
 2. perniciös anemi

  perniciös anemi, en i Sverige ej ovanlig form av anemi som beror på bristande upptag av vitamin B 12 från födan, vilket leder till störd utmognad av de blodbildande cellerna i benmärgen.
 3. hemolytisk anemi

  hemolytisk anemi, en form av blodbrist ( anemi), betingad av ökat sönderfall ( hemolys) av röda blodkroppar (erytrocyter).
 4. aplastisk anemi

  aplastisk anemi, blodbrist betingad av skada eller brist på de mycket omogna blodkroppsbildande cellerna, stamcellerna, i benmärgen.
 5. anemi

  anemi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: anem-in
  Svensk ordbok
 6. makrocytär anemi

  makrocytär anemi, megaloblastanemi, en form av blodbrist (anemi) som kännetecknas av att de röda blodkropparna är större än normalt.
 7. infektiös anemi

  infektiös anemi, infektionssjukdom hos häst, åsna och mula, orsakad av ett lentivirus.
 8. Fanconi-anemi

  Fanconi-anemi, ovanlig form av ärftligt betingad blodbrist, kännetecknad av störd benmärgsfunktion (aplastisk anemi), skelett- och njurmissbildningar, fläckvis ökad pigmentering av huden, ibland kortvuxenhet och psykisk utvecklingsstörning samt ökad risk för tumörsjukdom.
 9. anemisk

  ane´misk adj. ~t ORDLED: anem-isk
  Svensk ordbok
 10. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.