1. anestesi

  anestesi, upphävd förmåga att känna smärta, tryck, beröring, kyla eller värme, bedövning.
 2. anestesiologi

  anestesiologi, läran om bedövning (anestesi) och om användning av bedövningsmedel (anestetika).
 3. anestesi

  anestesi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: an-est-es-in
  Svensk ordbok
 4. anestesi och intensivvård

  anestesi och intensivvård, medicinsk specialitet; se anestesiologi.
 5. anestesisjuksköterska

  anestesisjuksköterska, narkossjuksköterska, legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesisjukvård.
 6. anestesiologi

  anestesiologi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: an-est-esio-log-in
  Svensk ordbok
 7. anestesiolog

  anestesiolog [-lå´g] subst. ~en ~er ORDLED: an-est-esio-log-en
  Svensk ordbok
 8. analgesi

  analgesi, tillstånd karakteriserat av bortfall av smärtkänsligheten.
 9. narkos

  narkos, generell anestesi, allmän bedövning, behandling med narkosmedel för att hos en patient uppnå smärtfrihet, sömn och muskelavslappning inför ett kirurgiskt ingrepp.
 10. konversionssyndrom

  konversionssyndrom, psykisk störning som enligt psykodynamisk teori uppkommer genom att ångest omvandlas (konverteras) till symtom som liknar symtom vid olika neurologiska sjukdomar.