1. anfäderskult

  anfäderskult, gemensam benämning på olika kulturers sätt att symboliskt eller ”religiöst” uttrycka samhörigheten med förfäderna eller med särskilt betydelsefulla anor.
 2. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 3. patriark

  patriark, benämning på tre generationer av anfäder från vilka enligt Bibeln Israels folk härstammar, nämligen Abraham, Isak och Jakob.
 4. salafism

  salafism, benämning på en rörelse (eller flera) inom islam vars företrädare säger sig vilja återgå till islams grundläggande källor.
 5. domesticering

  domesticering, den förändring som en djurart genomgår när den övergår från vild form till ett av människan påverkat och mer eller mindre beroende husdjur.
 6. Dionysos

  Dionysos var vinets, berusningens och den totala lössläppthetens gud i den grekiska religionen.
 7. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 8. gudar

  gudar, personifierade, namngivna andekrafter som tillskrivs makt över människorna och deras livsvillkor och som görs till föremål för kollektiv kult.
 9. Manasse

  Manasse, enligt Gamla Testamentet en av anfäderna för Israels stammar, den äldre av Josefs båda söner.
 10. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.