1. oktoberkriget

  oktoberkriget, yom kippur-kriget, jom kippur-kriget, det arabisk–israeliska kriget 1973.

 2. Astrid Lindgren

  Lindgren, Astrid, född Ericsson 14 november 1907, död 28 januari 2002, författare.
 3. Warszawapakten

  Warszawapakten, WP, engelska Warsaw Treaty Organization, internationell försvarsallians 1955–91.
 4. Blodiga söndagen

  Blodiga söndagen, historisk benämning på söndagen den 22 januari (9 januari enligt den gamla ryska tideräkningen) 1905, då ryska trupper öppnade eld mot en mångtusenhövdad massa av fredliga och tsartrogna demonstranter, huvudsakligen strejkande arbetare men även många kvinnor och barn.
 5. finlandssvenskar

  finlandssvenskar, sedan 1912 benämning på de invånare i Finland – eller emigranter därifrån till t.ex. Sverige och USA – som har svenska som modersmål (jämför finlandssvenska).
 6. matriarkat

  matriarkat, samhällsordning där den sociala, politiska och ekonomiska makten innehas av kvinnor, och där religionen är centrerad kring kulten av en modergudinna.
 7. Antonius

  Antonius ( Marcus Antonius), född 82 f.Kr., död 30 augusti 30 f.Kr., romersk politiker och fältherre.
 8. Corpus juris civilis

  Corpus juris civilis, sedan 1583 benämningen på den östromerske kejsaren Justinianus rättssamlingar, som sammanställdes på 500-talet e.Kr.
 9. ibidem

  ibidem, förkortat ibid. (även ib.), vid citering: i förut anförd skrift.
 10. Sven Tveskägg

  Sven Tveskägg (danska Svend Tveskæg), Sven Tjugeskägg, född ca 960, död 1014, kung av Danmark från ca 987, av Sydnorge från ca 1000 och av England från 1013, son till Harald Blåtand.