1. anföring

  anföring, mening (eller del av mening) som återger någon annans yttrande.
 2. anföring

  an`föring subst. ~en ~ar ORDLED: an--för-ing-en
  Svensk ordbok
 3. indirekt anföring

  indirekt anföring, annan benämning på indirekt tal.
 4. direkt anföring

  direkt anföring, mening (eller del av mening) som återger annans yttrande (eller tanke) som ordagrant citat.
 5. anföringstecken

  anföringstecken, citationstecken, liten streckmarkering (” eller »), som anger inledning eller avslutning av ett direkt citat.
 6. anföringsverb

  an`föringsverb subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an-för-ings--verb-et
  Svensk ordbok
 7. anföringstecken

  an`föringstecken subst. anföringstecknet, plur. ~, best. plur. anföringstecknen ORDLED: an-för-ings--teckn-et
  Svensk ordbok
 8. kolon

  kolon, ett skiljetecken (:) som huvudsakligen används för att markera att en direkt anföring, en uppräkning, en förklaring e.d. följer.
 9. direkt tal

  direkt tal, textstycke som avses återge ordagrant vad som sagts vid ett annat tillfälle.
 10. kolon

  1ko´lon subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kol-on-et
  Svensk ordbok