1. anfader

  a`nfader subst. ~n anfäder ORDLED: an--fadern
  Svensk ordbok
 2. afrikanska religioner

  afrikanska religioner, de religioner som uppstått och utvecklats i Afrika söder om Sahara (jämför Afrika, religion).
 3. anherre

  anherre, manlig anfader, särskilt stamfar för en adelssläkt.
 4. monofyletisk

  monofyletisk sägs en organismgrupp vara när alla arter i den härstammar från en och samma anfader.
 5. parafyletisk

  parafyletisk sägs en organismgrupp vara när alla representanter (taxa) i den härstammar från en och samma anfader men när inte alla av anfaderns avkommor inkluderas i nämnda grupp.
 6. Karin Fryxell

  Fryxell, Karin, 1911–2003, författare, målare, fotograf; jämför släktartikel Fryxell.
 7. systergrupper

  systergrupper, två monofyletiska organismgrupper som har utvecklats ur en gemensam anfader och är varandras närmaste släktingar.
 8. Foinix

  Foinix (grekiska Phoinix), i grekisk myt bror till Europa.
 9. Gregers Birgersson

  Gregers Birgersson, död i mitten av 1270-talet, svensk storman, son till Birger jarl.
 10. imago

  imago (pluralis imagines), vaxmask av en hädangången anfader.