1. anfall

  an`fall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an--fall-et
  Svensk ordbok
 2. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 3. Cubakrisen

  Cubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.

 4. anfallsstrid

  anfallsstrid, ett stridssätt som vid markstrid används för att slå fienden eller för att ta terräng.
 5. anfallsvinkel

  anfallsvinkel, vinkeln mellan en luftström och en aerodynamisk profil, t.ex. en vinge.
 6. mellankrigstiden

  mellankrigstiden, benämning på perioden från slutet av första världskriget i november 1918 till utbrottet av andra världskriget i september 1939.
 7. Molotov–Ribbentrop-pakten

  Molotov–Ribbentrop-pakten, icke-aggressionsavtal mellan Sovjetunionen och det nazistiska Tyskland 23 augusti 1939, undertecknat i Moskva och namngivet efter de båda ländernas utrikesministrar och signatärer Molotov och Ribbentrop.
 8. sexdagarskriget

  sexdagarskriget, det tredje arabisk–israeliska kriget.

 9. terrorbalans

  terrorbalans är ett dödläge som uppstod mellan USA och Sovjetunionen under det kalla kriget.
 10. krokodiler

  krokodiler är en grupp stora kräldjur.