1. anfalla

  an`falla verb anföll anfallit anfallen anfallna, pres. anfaller ORDLED: an--fall-er SUBST.: anfallande (till 1); anfall
  Svensk ordbok
 2. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 3. Cubakrisen

  Cubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.

 4. mellankrigstiden

  mellankrigstiden, benämning på perioden från slutet av första världskriget i november 1918 till utbrottet av andra världskriget i september 1939.
 5. Adolf Hitler

  Adolf Hitler var det tyska nazistpartiets ledare och Tysklands diktator 1934–1945.
 6. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 7. sexdagarskriget

  sexdagarskriget, det tredje arabisk–israeliska kriget.

 8. terrorbalans

  terrorbalans är ett dödläge som uppstod mellan USA och Sovjetunionen under det kalla kriget.
 9. Molotov–Ribbentrop-pakten

  Molotov–Ribbentrop-pakten, icke-aggressionsavtal mellan Sovjetunionen och det nazistiska Tyskland 23 augusti 1939, undertecknat i Moskva och namngivet efter de båda ländernas utrikesministrar och signatärer Molotov och Ribbentrop.
 10. NATO

  NATO är en militär allians, alltså ett samarbete, mellan USA, Kanada och många länder i Europa.