1. trippelalliansen

  trippelalliansen är ett namn på förbundet mellan Tyskland, Österrike–Ungern och Italien före första världskriget.
 2. Atlantpakten

  Atlantpakten, North Atlantic Treaty, även kallat Washingtonfördraget, fördrag slutet 4 april 1949 mellan Belgien, Canada, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Storbritannien och USA.

 3. djurspråk.

  djurspråk. Olika djurarter kommunicerar i olika stor utsträckning med djur av den egna arten, eller av andra arter.
 4. centralförsvar

  centra`lförsvar subst. ~et ORDLED: centr-al--för-svar-et
  Svensk ordbok
 5. anfalla

  an`falla verb anföll anfallit anfallen anfallna, pres. anfaller ORDLED: an--fall-er SUBST.: anfallande (till 1); anfall
  Svensk ordbok