1. Atlantpakten

  Atlantpakten, North Atlantic Treaty, även kallat Washingtonfördraget, fördrag slutet 4 april 1949 mellan Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Storbritannien och USA.

 2. trippelalliansen

  trippelalliansen är ett namn på förbundet mellan Tyskland, Österrike–Ungern och Italien före första världskriget.
 3. djurspråk.

  djurspråk. Olika djurarter kommunicerar i olika stor utsträckning med djur av den egna arten, eller av andra arter.
 4. centralförsvar

  centra`lförsvar subst. ~et ORDLED: centr-al--för-svar-et
  Svensk ordbok
 5. anfalla

  an`falla verb anföll anfallit anfallen anfallna, pres. anfaller ORDLED: an--fall-er SUBST.: anfallande (till 1); anfall
  Svensk ordbok