1. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 2. anfallsstrid

  anfallsstrid, ett stridssätt som vid markstrid används för att slå fienden eller för att ta terräng.
 3. anfallsvinkel

  anfallsvinkel, vinkeln mellan en luftström och en aerodynamisk profil, t.ex. en vinge.
 4. NATO

  NATO är en militär allians, alltså ett samarbete, mellan USA, Kanada och många länder i Europa.

 5. mellankrigstiden

  mellankrigstiden, benämning på perioden från slutet av första världskriget i november 1918 till utbrottet av andra världskriget i september 1939.
 6. krokodiler

  krokodiler är en grupp stora kräldjur.
 7. Molotov–Ribbentrop-pakten

  Molotov–Ribbentrop-pakten, icke-aggressionsavtal mellan Sovjetunionen och det nazistiska Tyskland 23 augusti 1939, undertecknat i Moskva och namngivet efter de båda ländernas utrikesministrar och signatärer Molotov och Ribbentrop.
 8. sexdagarskriget

  sexdagarskriget, det tredje arabisk–israeliska kriget.

 9. katt

  katt, eller tamkatt, är ett husdjur som funnits hos människan i mer än 4 000 år.

 10. terrorbalans

  terrorbalans är ett dödläge som uppstod mellan USA och Sovjetunionen under det kalla kriget.