1. anfallsstrid

  anfallsstrid, ett stridssätt som vid markstrid används för att slå fienden eller för att ta terräng.
 2. anfallsvinkel

  anfallsvinkel, vinkeln mellan en luftström och en aerodynamisk profil, t.ex. en vinge.
 3. anfallsbas

  an`fallsbas subst. ~en ~er ORDLED: an-falls--bas-en
  Svensk ordbok
 4. anfallsvåg

  an`fallsvåg subst. ~en ~or ORDLED: an-falls--våg-en
  Svensk ordbok
 5. anfallslinje

  an`fallslinje subst. ~n ~r ORDLED: an-falls--linj-en
  Svensk ordbok
 6. anfallsspel

  an`fallsspel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an-falls--spel-et
  Svensk ordbok
 7. anfallsspelare

  an`fallsspelare subst. ~n äv. anfallsspelarn, plur. ~, best. plur. anfallsspelarna ORDLED: an-falls--spel-ar-en
  Svensk ordbok
 8. anfallskrig

  an`fallskrig subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an-falls--krig-et
  Svensk ordbok
 9. anfallsvinkel

  an`fallsvinkel subst. ~n anfallsvinklar ORDLED: an-falls--vinkl-ar
  Svensk ordbok
 10. anfalla

  an`falla verb anföll anfallit anfallen anfallna, pres. anfaller ORDLED: an--fall-er SUBST.: anfallande (till 1); anfall
  Svensk ordbok