1. anflygning

    anflygning, en av faserna i främst attack-, bomb- eller spaningsuppdrag med militära flygplan mot fientligt mål.
  2. anflygning

    an`flygning subst. ~en ~ar ORDLED: an--flyg-ning-en
    Svensk ordbok
  3. smygflygplan

    smygflygplan, stealthflygplan, flygplan som har konstruerats för att i minsta möjliga utsträckning upptäckas av radar.