1. angå

  an`gå verb angick ~tt, pres. ~r ORDLED: an--går
  Svensk ordbok
 2. koncern

  koncern, benämning på en grupp företag med gemensam ledning av ett av dem, moderbolaget.
 3. angående

  an`gående prep. ORDLED: an--gå-ende
  Svensk ordbok
 4. intresse

  intresse, dels en attityd som består i att man önskar ta del av något, dels något som innebär eller utgör en nödvändig betingelse för eller en bidragande orsak till att en persons eller ett kollektivs nuvarande eller framtida önskningar, krav, rättigheter eller behov tillgodoses.
 5. angorakatt

  angorakatt [aŋgå`-] subst. ~en ~er ORDLED: angora--katt-en
  Svensk ordbok
 6. angoraull

  angoraull [aŋgå`-] subst. ~en ORDLED: angora--ull-en
  Svensk ordbok
 7. angoragarn

  angoragarn [aŋgå`-] subst. ~et ORDLED: angora--garn-et
  Svensk ordbok
 8. angorakanin

  angorakanin [aŋgå`-] subst. ~en ~er ORDLED: angora--kan-in-en
  Svensk ordbok
 9. komma vid

  komma vi´d verb kom kommit, pres. kommer ORDLED: komm-er SUBST.: vidkommande
  Svensk ordbok
 10. vidkomma

  vi`dkomma verb vidkom vidkommit, pres. vidkommer ORDLED: vid--komm-er
  Svensk ordbok