1. angående

  an`gående prep. ORDLED: an--gå-ende
  Svensk ordbok
 2. fossila bränslen

  fossila bränslen, bränslen bestående av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund.
 3. rasbiologi

  rasbiologi, äldre benämning på forskning om människans arvsförhållanden.
 4. FN-konventioner

  FN-konventioner, internationella överenskommelser som slutits med FN:s medverkan och där FN:s generalsekreterare är depositarie.
 5. statsbudget

  statsbudget, riksstat, en skriftlig plan för huvuddelen av statens inkomster och utgifter avseende ett budgetår.
 6. CSR

  CSR, Corporate Social Responsibility, företagens sociala ansvarstagande i samhället.
 7. tunntarm

  tunntarm, intestinum tenue, hos människan en cirka 3,3 meter lång tarm som utgör två tredjedelar av matsmältningskanalen.

 8. barnarbete

  barnarbete har förekommit i alla tider och samhällen utom i det sena 1900-talets utvecklade industriländer.
 9. Kuwaitkriget

  Kuwaitkriget, väpnad konflikt 1990–91 angående överhögheten över Kuwait mellan en koalition av 29 stater, stödd av FN (FN-alliansen) och Irak.
 10. långa knivarnas natt

  långa knivarnas natt, benämning på den nazistiska mordaktionen 30 juni 1934 mot ledningen av de egna stormtrupperna SA.