1. Grundkallen

  Grundkallen, ett 34 m högt bottenfast fyrtorn på Dittmansgrund vid norra angöringen av Södra Kvarken, ca 30 km nordöst om Öregrund.
 2. brygga

  brygga, utbyggnad i vatten från strand eller kaj för angöring samt i- och urlastning av båtar.
 3. förtoning

  förtoning, tecknad profil över en kuststräcka sedd från öppna havet, avsedd som ett hjälpmedel vid navigering, särskilt angöring.
 4. surrning

  surrning, anordning som hindrar last från att glida eller välta under transport.
 5. angöra

  an`göra verb angjorde angjort, pres. angör ORDLED: an--gjor-de SUBST.: angörande, angöring
  Svensk ordbok