1. fyr

  fyr, anordning för sjöfarten som genom ljus eller andra signaler medger positionskontroll eller ger varning.
 2. Långe Jan

  Långe Jan, angöringsfyr på Ölands södra udde.
 3. Landsort

  Landsort, angöringsfyr på ön Öja i den allra sydligaste delen av Stockholms skärgård.
 4. Hjortens udde

  Hjortens udde, näs i västra Vänern, ca 15 km sydöst om Mellerud.
 5. Tistlarna

  Tistlarna, ögrupp i ytterskärgården, ca 20 km sydväst om Göteborg.
 6. Öja

  Öja, ö i sydligaste delen av Stockholms skärgård, 15 km söder om Nynäshamn.
 7. sjömärke

  sjömärke, ljud- eller ljusmärke som markerar farled eller hinder och är avsett för navigering till sjöss.
 8. Ölands södra udde

  Ölands södra udde, udde som sedan 1946 upptas av Ottenby fågelstation (jämför Ottenby).
 9. Lindesnes

  Lindesnes, halvö, norska fastlandets sydligaste punkt.
 10. fyrväsen

  fyrväsen, verksamheter som tillgodoser sjöfartens behov av fyrar.