1. Angavosluttningen

  Angavosluttningen, berg i sydöstra Madagaskar; för belägenhet se landskarta Madagaskar.
 2. gravitation

  gravitation, den attraherande kraft (dragningskraften) som verkar mellan alla materiekroppar.
 3. fattigdom

  fattigdom, levnadsstandard som är oacceptabelt låg.

 4. fonetisk skrift

  fonetisk skrift, ljudskrift, skrift avsedd att ange uttalet mer exakt än vad vanlig stavning gör.

 5. shia

  shia, shī˙a, förkortning av shī˙at ˙Alī (’Alis parti’), den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare (se Ali).

 6. eponym

  eponym, namngivare.
 7. Josef Stalin

  Stalin, Josef, egentligen Iosif Vissarionovitj Dzjugasjvili, född 6 december 1878 (18 december enligt nya stilen), död 5 mars (nya stilen) 1953, sovjetisk politiker av georgiskt ursprung.

 8. manifest

  manifest, programförklaring kring den egna konsten, politiska åsiktsriktningen e.d., ofta utfärdad av ett kotteri eller en grupp i opposition mot det etablerade.
 9. knut

  knut, anordning använd för att sammanfoga tågvirke, rep, linor, trådar etc., för att fästa dem vid något eller för att bilda ögla.
 10. folkmord

  folkmord, genocidium, internationellt straffrättsligt begrepp som introducerades efter andra världskriget.