1. Koranen

  Koranen, arabiska al-Qurūān, muslimernas heliga bok som enligt traditionen givits till Muhammed av ängeln Jibril (Gabriel).
 2. indikator

  indikator, substans som används för att påvisa förekomsten av ett visst ämne.
 3. spektrum

  spektrum, ursprungligen den uppdelning av (sol)ljuset i olika färger (våglängder) som kan göras t.ex. med hjälp av ett prisma.
 4. frekvens

  frekvens, förekomst (i större eller mindre antal) under en viss tidsperiod, grad av vanlighet.
 5. obefogad angivelse

  obefogad angivelse, brott som består i att någon anger en person till åtal och som han borde förstått är oskyldig.
 6. konnotation

  konnotation, innebörden hos en språklig term.
 7. Oscar

  Oscar, Academy Award, amerikanskt filmpris, utdelat årligen sedan 1929 av Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

 8. fettsyror

  fettsyror, alifatiska karboxylsyror med grundformeln CH3(CH2)nCOOH.

 9. målsägande

  målsägande, målsägare, den som direkt och på ett påtagligt sätt drabbats av ett brott, den mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada.
 10. arv

  arv, i juridisk mening övergång (succession) av en avliden persons, arvlåtarens, egendom till vissa i ärvdabalken (ÄB) angivna personer, arvingar eller arvtagare, vilken sker enligt en i lagen angiven arvsordning.