1. anglaise

  anglaise, dans i 2/4-takt, se angläs.
 2. angla

  ang`la verb ~de ~t ORDLED: angl-ar SUBST.: anglande, angling
  Svensk ordbok
 3. angler

  angler, germansk folkstam som troligen var bosatt i nuvarande Schleswig; vissa indikationer tyder även på förbindelser med Thüringen.
 4. folkvandringstiden

  folkvandringstiden är namnet på en period i Europas historia mellan cirka 370 och 600 efter Kristus.
 5. anglosaxare

  anglosaxare, angelsachsare , sedan 700-talet benämning på Englands germanska invånare (angler, saxare, jutar).
 6. Angles klassifikation

  Angles klassifikation, system för karakterisering av bett-typ, käkrelation.
 7. anglo

  anglo-, som avser Storbritannien eller engelsmännen eller hela den engelskspråkiga världen; engelsk ( angloamerikansk, anglofil).
 8. angler

  angler, helröd, behornad mjölkras av nötkreatur som har utvecklats i Angeln i Schleswig-Holstein.
 9. prenormalt bett

  prenormalt bett, mesialbett , mesialrelation, odontologisk term för bettyp där underkäkens sammanbitningsläge mot överkäken är framför (mesialt om) det som benämns neutralbett (neutralrelation).
 10. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.