1. angler

  angler, germansk folkstam som troligen var bosatt i nuvarande Schleswig; vissa indikationer tyder även på förbindelser med Thüringen.
 2. folkvandringstiden

  folkvandringstiden är namnet på en period i Europas historia mellan cirka 370 och 600 efter Kristus.
 3. anglosaxare

  anglosaxare, angelsachsare , sedan 700-talet benämning på Englands germanska invånare (angler, saxare, jutar).
 4. Angles klassifikation

  Angles klassifikation, system för karakterisering av bett-typ, käkrelation.
 5. anglo

  anglo-, som avser Storbritannien eller engelsmännen eller hela den engelskspråkiga världen; engelsk ( angloamerikansk, anglofil).
 6. angler

  angler, helröd, behornad mjölkras av nötkreatur som har utvecklats i Angeln i Schleswig-Holstein.
 7. prenormalt bett

  prenormalt bett, mesialbett , mesialrelation, odontologisk term för bettyp där underkäkens sammanbitningsläge mot överkäken är framför (mesialt om) det som benämns neutralbett (neutralrelation).
 8. britanner

  britanner, britannier, förr även britter eller britoner, dels en sammanfattande beteckning för de keltisktalande folk som vid vår tideräknings början bebodde stora delar av de brittiska öarna (”ökelter”), dels och oftare en benämning på dem av dessa folk som bodde i det nuvarande Storbritannien.

 9. angla

  ang`la verb ~de ~t ORDLED: angl-ar SUBST.: anglande, angling
  Svensk ordbok
 10. angler

  ang´ler subst. ~n, plur. ~ ORDLED: angl-ern
  Svensk ordbok