1. angrepp

  an`grepp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an--grepp-et
  Svensk ordbok
 2. väpnat angrepp

  väpnat angrepp, inom folkrätten den omständighet som berättigar en stat att i självförsvar använda militära medel mot den angripande staten.
 3. angreppskrig

  angreppskrig, krig som påbörjas med militärt angrepp på annan stat för att främja den angripande statens politiska intressen.
 4. angreppspunkt

  an`greppspunkt subst. ~en ~er ORDLED: an-grepps--punkt-en
  Svensk ordbok
 5. icke-angreppspakt

  icke-angreppspakt, nonaggressionspakt, avtal mellan två stater att avstå från användning av våld för att lösa inbördes tvister.
 6. icke-angreppspakt

  icke-an`greppspakt subst. ~en ~er ORDLED: icke--an-grepps--pakt-en
  Svensk ordbok
 7. Valletta

  Valletta, även Valetta, huvudstad i Malta.

 8. Abessinienkrisen

  Abessinienkrisen, kris 1935–36 orsakad av Italiens önskan att skaffa sig kontroll över Etiopien (Abessinien), den enda vid denna tidpunkt i egentlig mening självständiga staten i Afrika.
 9. Haile Sellassie I

  Haile Sellassie I, egentligen Hayle Silase (Hayle Sillase), född 23 juli 1892, död 27 augusti 1975, kejsare av Etiopien 1930–74, son till kejsar Miniliks kusin, ras (prins) Mekonnin Welde Mikael.
 10. Etiopien

  Etiopien, stat i nordöstra Afrika.