1. anhållande

  anhållande, provisorisk, frihetsberövande tvångsåtgärd av en person som gripits misstänkt för brott i väntan på häktningsförhandling.
 2. anhållan

  an`hållan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas anhållanden ORDLED: an--håll-an
  Svensk ordbok
 3. anhållande

  an`hållande subst. ~t ~n ORDLED: an--håll-and-et
  Svensk ordbok
 4. petitionsrätt

  petitionsrätt, inom folkrätten ibland benämning på enskildas rätt att klaga hos ett internationellt organ mot åtgärder av en stat.
 5. supplik

  supplik, inom diplomatiken benämning på en böneskrift, framför allt en till påven ställd ödmjuk anhållan om någon nådebevisning av andlig art.
 6. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 7. petitio principii

  petitio principii, felslut i vilket man förutsätter antingen det som skall bevisas (cirkelbevis) eller en premiss som är mer tvivelaktig än slutsatsen.
 8. böneskrift

  bö`neskrift subst. ~en ~er ORDLED: böne--skrift-en
  Svensk ordbok
 9. supplik

  suppli´k subst. ~en ~er ORDLED: suppl-ik-en
  Svensk ordbok
 10. skriftlig

  skrif`tlig adj. ~t ORDLED: skrift-lig
  Svensk ordbok