1. sekt

  sekt, religiös grupp som markant avviker från den eller de religiösa huvudlinjerna i ett samhälle.
 2. övernaturliga väsen

  övernaturliga väsen, supranormala väsen, fantasiskapelser som återfinns i folktron i alla kulturer och utgör en väsentlig del av denna.

 3. anhang

  an`hang subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: an--hang-et
  Svensk ordbok
 4. Germán Espinosa

  Espinosa, Germán, 1938–2007, colombiansk författare.
 5. mellankrigstiden

  mellankrigstiden, benämning på perioden från slutet av första världskriget i november 1918 till utbrottet av andra världskriget i september 1939.
 6. djävul

  djävul, i kristendomen benämning på den onda makt som är Guds motståndare i världen (jämför dualism).
 7. anhängare

  an`hängare subst. ~n äv. anhängarn, plur. ~, best. plur. anhängarna ORDLED: an--häng-ar-en
  Svensk ordbok
 8. bihang

  bi`hang subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bi--hang-et
  Svensk ordbok
 9. sammanhang

  samm`anhang subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: samm-an--hang-et
  Svensk ordbok
 10. följe

  föl`je subst. ~t ~n ORDLED: följ-et
  Svensk ordbok