1. ämnesomsättningsrubbningar

  ämnesomsättningsrubbningar, metaboliska störningar, samlingsbenämning på sjukdomar orsakade av störningar i ett eller flera steg i ämnesomsättningen (metabolismen).
 2. prioner

  prioner, en grupp mycket små smittämnen som kan orsaka olika typer av spongiform encefalopati, infektioner vilka i första hand drabbar hjärnan hos människa och djur: hos människa bl.a. Creutzfeldt–Jakobs sjukdom och kuru, hos djur t.ex. scrapie (hos får och get) och BSE (hos nötkreatur; den s.k. galna ko-sjukan).
 3. bipolär sjukdom

  bipolär sjukdom, bipolärt syndrom, tidigare manisk-depressiv sjukdom, psykisk störning med periodiskt förlopp där både maniska (eller hypomaniska) och depressiva episoder förekommer.
 4. njursvikt

  njursvikt, njurinsufficiens, ett tillstånd där njurarnas förmåga att rena blodet samt upprätthålla kroppens normala vatten- och saltbalans samt surhetsgrad är otillräcklig.
 5. genetiska sjukdomar

  genetiska sjukdomar, sjukdomar som helt eller delvis orsakas av genetiska faktorer.

 6. hjärna

  hjärna, encefalon, den överordnade delen av nervsystemet hos djur inklusive människa.
 7. anhopa

  an`hopa verb ~de ~t ORDLED: an--hop-ar SUBST.: anhopande, anhopning
  Svensk ordbok
 8. ärr

  ärr, resultatet av ärrbildningsfasen, den sista fasen i sårläkningen.
 9. ödem

  ödem, onormal ansamling av vätska i kroppen.
 10. solstjärnor

  solstjärnor, arter i sjöstjärnefamiljen Solasteridae.