1. anhopning

  an`hopning subst. ~en ~ar ORDLED: an--hop-ning-en
  Svensk ordbok
 2. kärna

  kärna, anatomisk term för en anhopning av nervceller i hjärnan, jämför hjärna (Människohjärnans anatomi).
 3. sandöken

  sandöken, öken som bildats i torra områden, vanligen genom anhopning av vindtransporterad sand, detsamma som erg.
 4. koprostas

  koprostas, svår förstoppning med anhopning av kulformat tarminnehåll i tjocktarmen.
 5. flock

  flock, stöv , oordnad anhopning av fibrer som erhållits som avfall vid t.ex. kardning, spinning och ruggning.
 6. kongestion

  kongestion, detsamma som blodstockning.
 7. ackumulation

  ackumulation, i nationalekonomin vanligen kortform för kapitalackumulation, kapitaltillväxt eller nettoinvestering i realkapital.
 8. nervcentrum

  nervcentrum, anhopning av nervceller i hjärnan (där de bildar barken, cortex, och kärnor, nuclei) samt i de nervknutor (ganglier) där omkoppling av nervimpulser sker.
 9. spinalganglier

  spinalganglier, anhopningar av nervcellskroppar tillhörande ryggmärgsnervernas bakre rötter, som innehåller sensoriska nervtrådar.
 10. drus

  drus, nästan klotformig anhopning av små kristaller i en växtcell.