1. anilin

  anilinbensenaminfenylamin, aminobensen, C6H5NH2, giftig, färglös vätska med oljig konsistens, som snabbt brunfärgas vid förvaring i luft.

 2. anilin

  anili´n subst. ~en el. ~et ORDLED: anil-in-en
  Svensk ordbok
 3. elektrolys

  elektrolys, elektrokemiskt förlopp varvid utifrån tillförd elektrisk energi framkallar en kemisk reaktion.

 4. anilinsvart

  anilinsvart, (C 6 H 5N) n, olöslig, svart polymer som bildas vid oxidation av anilin i sur lösning.
 5. anilinfärgämne

  anilinfärgämne, tjärfärgämne bestående av organiska syntetiska ämnen, utvunna ur anilin, toluidin eller anilinoljor, som i sin tur utvinns ur stenkolstjära.
 6. anilinläder

  anilinläder, ett med anilinfärgämnen grundfärgat läder, som vid den efterföljande ytbehandlingen inte påförts täckande pigmentfärg.
 7. anilintryck

  anilintryck, tryckning med anilinfärgämnen lösta i sprit eller annat lösningsmedel.
 8. anilinved

  anilinved, gråviolett ved som omger kärnan hos gran angripen av rotrötesvampen rotticka.
 9. Badische Anilin- und Sodafabrik AG

  Badische Anilin- und Sodafabrik AG, tysk kemi- och läkemedelskoncern, se BASF.
 10. bensen

  bensen, förr bensol, C 6H 6, en färglös, starkt ljusbrytande vätska med karakteristisk lukt.