1. anilinfärgämne

  anilinfärgämne, tjärfärgämne bestående av organiska syntetiska ämnen, utvunna ur anilin, toluidin eller anilinoljor, som i sin tur utvinns ur stenkolstjära.
 2. folkdräkt

  folkdräkt, samlande beteckning för kläder med lokal särprägel, burna av landsbygdens befolkning i samhällen av förindustriell karaktär och med hög grad av självhushållning.
 3. gulträ

  gulträ, gulved, Cholorophora tinctoria, art i familjen mullbärsväxter.

 4. oasis

  oasis, getskinn från Centralafrika som används för bl.a. finare bokband.
 5. anatoliska mattor

  anatoliska mattor, sammanfattande benämning på mattor knutna i Turkiet.
 6. alkaliblått

  alkaliblått [al`- el. -ka`-] substantiverat adj., ingen böjning ORDLED: al-kali--blått
  Svensk ordbok
 7. läder

  läder, hud som behandlats så att den blivit beständig mot förruttnelse och samtidigt bevarat sin naturliga styrka och spänst.
 8. anilin

  anili´n subst. ~en el. ~et ORDLED: anil-in-en
  Svensk ordbok