1. anilinfärgämne

  anilinfärgämne, tjärfärgämne bestående av organiska syntetiska ämnen, utvunna ur anilin, toluidin eller anilinoljor, som i sin tur utvinns ur stenkolstjära.
 2. epidemiologi

  epidemiologi, vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.
 3. mauvein

  mauvein, mauve, violett anilinfärgämne tillhörande gruppen safraniner.
 4. anilinläder

  anilinläder, ett med anilinfärgämnen grundfärgat läder, som vid den efterföljande ytbehandlingen inte påförts täckande pigmentfärg.
 5. anilintryck

  anilintryck, tryckning med anilinfärgämnen lösta i sprit eller annat lösningsmedel.
 6. cancer

  cancer, samlingsbenämning på tumörer av malign (elakartad) karaktär.