1. anima

  anima, själ, ande.
 2. animat

  animat, term som inom språkvetenskapen används om ord och uttryck som betecknar levande varelser (människor och djur).
 3. animal

  animal, som avser eller tillhör djurriket, djur-; djurisk, djurliknande, instinktiv, sinnlig.
 4. animation

  animation, illusionsskapande framställning av rörliga bilder, betecknar främst arbete med animerad film, då teckningar eller objekt (dockor, lerfigurer, utklippta silhuetter m.m.) fotograferas med enbildstagning för varje rörelsemoment.
 5. animalier

  animalier, animaliska livsmedel, livsmedel som härstammar från djurriket.

 6. animato

  animato, musikalisk föredragsbeteckning: livfullt.
 7. Animalen

  Animalen, musikalisk fabel av Lars Johan Werle (musik) och Tage Danielsson (text), uruppförd på Stora Teatern i Göteborg 1979, därefter i bl.a. Malmö, Stockholm, Oslo och Köpenhamn.
 8. animalieproduktion

  animalieproduktion, produktion av livsmedel från husdjur.
 9. Animalia

  Animalia, det vetenskapliga namnet på djurriket.
 10. animaliskt protein

  animaliskt protein, protein som kommer från djurriket.