1. Christofer Columbus

  Christofer Columbus var en italiensk sjöfarare som på en resa västerut över Atlanten kom till Amerika år 1492.

 2. urcell

  urcell är den första tänkbara typen av cell.

 3. Anders Celsius

  Celsius, Anders, född 27 november 1701, död 25 april 1744, naturvetenskapsman, professor i astronomi i Uppsala från 1730; jämför släktartikel Celsius.
 4. dvärgschimpans

  dvärgschimpans, bonobo, Pan paniscus, art i familjen hominider.
 5. schimpanser

  schimpanser, Pan, släkte människoapor i familjen hominider med två arter: schimpans ( Pan troglodytes) och dvärgschimpans (bonobo, Pan paniscus).
 6. minneola

  minneola, mineola, Citrus × aurantium (Tangelo-gruppen) ’Minneola’, sort i sortgruppen Tangelo-gruppen i familjen vinruteväxter.
 7. Sahelanthropus tchadensis

  Sahelanthropus tchadensis, art i familjen hominider som levde kort efter människans och schimpansernas sista gemensamma förfader.
 8. Australopithecus africanus

  Australopithecus africanus, art i familjen hominider som levde för 3,03–2,0 miljoner år sedan.
 9. skulptur

  skulptur, bildhuggarkonst, plastik, bildkonstverk i tre dimensioner.
 10. emmentaler

  emmentaler, schweizerost, storpipig, schweizisk hårdost från Emmental.