1. anis

  anis, Pimpinella anisum, art i familjen flockblomstriga växter.

 2. anis

  anis-, förled, se aniso-.
 3. anisotropi

  anisotropi, innebär att en fysikalisk egenskap är olika i olika riktningar.
 4. anisocytos

  anisocytos, att de röda blodkropparna (erytrocyterna) är olika stora.
 5. aniso-

  aniso-, anis-, olik-, olikstor.
 6. anisogami

  anisogami, typ av könlig fortplantning där både hon- och hangameten är fritt rörliga men där hongameten är betydligt större än hangameten.
 7. anisette

  anisette, likör, smaksatt med anis; dricks vanligen utspädd med vatten och blir då grumlig.
 8. anisotropi

  anisotropi, innebär att en fysikalisk egenskap är olika i olika riktningar; inom astronomin vanligen uttryck för att strålning är riktningsberoende, den är anisotrop.
 9. Anisakidae

  Anisakidae, familj rundmaskar som omfattar 20 släkten, bland annat Anisakis och Pseudoterranova.

 10. anis

  anis [a´- el. a`-] subst. ~en ORDLED: anis-en
  Svensk ordbok