1. anisotropi

  anisotropi, innebär att en fysikalisk egenskap är olika i olika riktningar; inom astronomin vanligen uttryck för att strålning är riktningsberoende, den är anisotrop.
 2. anisotropi

  anisotropi, innebär att en fysikalisk egenskap är olika i olika riktningar.
 3. anisotropiparadoxen

  anisotropiparadoxen yttrar sig i att man vid geologiska fältmätningar på sedimentära bergarter får lägre motståndsvärden vinkelrätt mot lagringen än parallellt med lagringen, medan laboratoriemätningar på ett prov från samma bergart visar att motståndet vinkelrätt mot lagringen bör vara det största.
 4. bireflexion

  bireflexion, reflexionspleokroism, förmågan hos en anisotrop kristall (t.ex. ett mineral) att reflektera planpolariserat ljus olika starkt och olika färgat i olika riktningar.
 5. Max Berek

  Berek, Max, 1886–1949, tysk mineralog och petrograf, chef för den vetenskapliga avdelningen vid optikfirman Ernst Leitz i Wetzlar 1912–49.
 6. indikatris

  indikatris, indikatrix, optisk indikatris, Fletchers indikatrix, geometrisk figur som beskriver ljusbrytningen i en optiskt anisotrop kristall.
 7. magnetism

  magnetism, fenomen i kraftfältet kring en magnet.

 8. absorbans

  absorbans, optisk densitet, mått på absorption av ljus i en gas, vätska eller fast substans.
 9. jod

  jod, grundämne hörande till halogenerna i periodiska systemets grupp 17 (VII B), kemiskt tecken I.
 10. gallium

  gallium, metalliskt grundämne som tillhör borgruppen, periodiska systemets grupp 13 (III B), kemiskt tecken Ga.