1. tensider

  tensider, samlingsnamn på substanser som sänker ytspänningen för till exempel vatten.

 2. dispergeringsmedel

  dispergeringsmedel, dispergenter, ämnen som används för framställning av stabila blandningar, dispersioner, mellan två eller flera normalt icke blandbara föreningar.
 3. rutherfordium

  rutherfordium, instabilt (radioaktivt) grundämne med atomnummer 104, kemiskt tecken Rf.
 4. zink

  zink, metalliskt grundämne hörande till zinkgruppen i periodiska systemets grupp 12, kemiskt tecken Zn.