1. anka

  anka är den tama formen av gräsand.

 2. Kalle Anka

  Kalle Anka, engelska Donald Duck, film- och seriefigur, skapad 1934 som bifigur i Walt Disneys tecknade kortfilm ”The Wise Little Hen” (”Den kloka lilla hönan”).
 3. Ankara

  Ankara, till 1930 Angora, huvudstad i Turkiet; 4,6 miljoner invånare (2015).
 4. ankare

  ankare, anordning, avsedd att ge fäste i havsbottnen och tillsammans med kätting eller rep hålla en båt på plats.
 5. ankare

  ankare, gammal svensk volymenhet för våta varor.
 6. Joakim von Anka

  Joakim von Anka, engelska Scrooge McDuck eller Uncle Scrooge, seriefigur, Kalle Ankas snåle och sagolikt rike farbror i Disneyserierna.
 7. ankare

  ankare, gånghake, del i ett urverk (med ankargång) som överför impulserna från gånghjulet (steghjulet) till balansen (oron) eller pendeln. Se ur.
 8. ankarspel

  ankarspel, manuell eller motordriven anordning för att lägga ut eller ta upp ankare från fartyg.
 9. ankarslut

  ankarslut, ankarjärnslut , byggnadsterm: den mot ankaret tvärställda del som förankrar järnet i murverket och därigenom tar upp och fördelar dragkrafterna från ankarjärnet.
 10. anka

  ank`a subst. ~n ankor ORDLED: ank-an
  Svensk ordbok